Przekształcamy bioodpady w ekologiczne torby

Releaf dzięki swojej technologii rozwiązuje dwa najważniejsze problemy związane z ich produkcją. Pierwszym z nich jest ilość bioodpadów powstających w wyniku opadania liści. Drugi problem związany jest z przemysłem papierniczym. Dzięki ekologicznym opakowaniom Releaf opadłe liście są zbierane i zamieniane w przyjazne dla planety papierowe torby.

Dlaczego liście?

Liście w miastach są uznawane za „odpady biologiczne”. Muszą być bezpiecznie utylizowane, by utrzymać ulice w czystości i unikać uwalniania azotu do powietrza. Zazwyczaj są spalane. Zatruwa się w ten sposób atmosferę poprzez emisję tlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Natura, zwierzęta i ludzie będą cierpieć, jeśli będziemy kontynuować tę praktykę.

Dodatkowo liście są źródłem celulozy, z której wykonany jest papier. Obecne praktyki przy produkcji papieru zabijają środowisko, ponieważ proces wylesiania wciąż przyspiesza. Liście są niedrogim, łatwo dostępnym przez cały rok surowcem. Miąższ liści jest substytutem celulozy drzewnej, którą znajdziemy zazwyczaj w papierze. Liście nie tylko muszą być odpowiednio utylizowane - przy ich użyciu możemy ratować lasy przed zniszczeniem.

Oddychający

Powietrze łatwo przechodzi przez papier Releaf, zapewniając odpowiednią cyrkulację.

Jak to działa

Transport liści

Zbieramy liście z miejskich ekosystemów, takich jak osiedla mieszkalne, miejskie parki i chodniki.

Liście vs drewno

Wykorzystywane surowce

Papier Releaf wykonany jest z odpadów roślinnych, podczas gdy zwykły papier wymaga wycinki drzew

Degradacja

Papier z liści ulega degradacji w ciągu zaledwie 30 dni, podczas gdy zwykły papier może rozkładać się nawet 270 dni

Neutralne dla środowiska

W produkcji papieru Releaf nie stosuje się niebezpiecznych związków chemicznych, podczas gdy zwykły papier zawiera siarkę i chlor

Co2

Emisja dwutlenku węgla jest o 78% niższa w porównaniu z tradycyjną produkcją papieru.

Czas na bezdrzewny papier

FAQ

Podczas produkcji naszego materiału emisja dwutlenku węgla oraz zużycie wody jest mniejsze. Dodatkowo usuwane jest 2,3 tony śmieci w postaci liści. Co najważniejsze - w czasie produkcji nie ścina się ani jednego drzewa.

Oczywiście. Nie stosujemy podczas produkcji żadnych

Produkujemy torby o różnych rozmiarach oraz arkusze papieru